16.08.2016. POZIV br. 39/16

31 aug 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 39/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku izvođenje radova na sanaciji kanala za atmosferske vode - detaljnije