15.08.2016. POZIV br. 38/16

16 aug 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 38/16

za otvoreni postupak javne nabavke za Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji ulice u Cacovu- I faza -  detaljnije