1609-404-60/5 OD 20.05.2019. GODINE

20 maj 2019

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA RADOVA NA SANACIJI POSTOJEĆIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA I POSTAVLJANJU TABLI ZA OBAVJEŠTENJA - PDF