19.07.2016. POZIV BR. 31/16

20 jul 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 31/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku i izvođenje radova na priključenju objekata na kanalizacionu mrežu - detaljnije