19-426/20-44/4 OD 16.07.2020. GODINE

17 jul 2020
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DOMA KULTURE U DONJOJ LASTVI - PDF