19-426/20-45 OD 19.06.2020. GODINE

19 jun 2020
Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja imovine i lica 24h u novoj poslovnoj zgradi Opštine Tivat - WORD