1902-404-29 OD 17.07.2019. GODINE

17 jul 2019

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavkuusluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja imovine i lica 24h u novoj poslovnoj zgradi Opštine Tivat - detaljnije