1902-404-41 OD 08.06.2017. GODINE

08 jun 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU RADOVA Uređenje placa sa stepeništem - Krašići Tivat - detaljnije