1906-404-117/5 OD 17.09.2019. GODINE

20 sep 2019

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KRUŽNOG TOKA KOD STARE OPŠTINE - PDF