1906-404-171/6-19 OD 17.01.2020.

17 jan 2020
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE  PREGLEDA I OSIGURANJA VOZILA - PDF