19.08.2013. POZIV br. 30/13

28 aug 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 30/13

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u Krašićima - detaljnije