08.08.2013. POZIV br. 29/13

13 aug 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 29/13

Nabavka i isporuka (sukcesivno) goriva za potrebe Opštine Tivat - detaljnije