20.07.2011 Amandman za izradu g.projekta Lukovića barake 32-11

20 jul 2011

Na osnovu člana 42 Zakona o javnim nabavkama  (Sl.list 46/06) Opština Tivat donosi

 AMANDMAN na poziv br. 32/11 od 01.07.2011.g. - detaljnije