20.09.2011 OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

20 sep 2011
Opština Tivat dodjeljuje mjesečnu stipendiju u iznosu od 60% minimalne cijene rada u Republici Crnoj Gori redovnim studentima viših i visokih škola koji su prethodnu godinu studija završili sa srednjom ocjenom  od 8,50 do 10 i koji imaju prebivalište na području opštine Tivat. Formular za podnošenje zahtjeva je dostupan na sajtu Opštine Tivat, «opstinativat.com» i u Gradjanskom birou – pisarnici, gdje se dokumenti i predaju i to: 1. Zahtjev, 2. Potvrda o studiranju – (upis u narednu godinu), 3. Uvjerenje o položenim ispitima prethodne godine studija (srednja ocjena), 4. Potvrda o prebivalištu – (fotokopija lične karte). Zahtjevi se primaju do 01.novembra 2011.g. Kontank tel. 661-300, lok. 329.