2015 CHINA – CEEC Expo on Investment and trade

05 jun 2015

Na poziv Društva prijatelja NR Kine i Crne Gore, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika kineskog grada Ningboa, predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel i savjetnik za međunarodne odnose i ekonomski razvoj u službi predsjednika Petar Vujović, učestvovaće na manifestaciji pod nazivom „2015 CHINA – CEEC Expo on Investment and trade“ koji će se održati u kineskom gradu Ningbo u periodu od 08-12.06.2015. Sajam„China-CEEC, EXPO 2015“ proistekao je kao jedan od strateških ciljeva sa prošlogodišnjeg sastanka Predsjednika Vlada Kine i zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope koji se održao u Beogradu u periodu od 15-17.12.2014. godine, te kao takav predstavlja izuzetnu manifestaciju na kojoj će se okupiti najistaknutiji predstavnici državnih i lokalnih institucija i gradova zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope i Kine, kao i privrednici iz oblasti turizma, privrede, građevinarstva, obrazovanja, kulture i trgovine. Tokom četvorodnevne manifestacije, učesnici će imati priliku da promovišu resurse i potencijale svojih gradova i zemalja, ali da i kroz direktne pregovore sa predstavnicima kineskih gradova i institucija, kao i njihovim privrednicima, ugovore i saradnju i finansijsku podršku za stateške projekte. Svoj boravak na EXPO-u, predstavnici opštine Tivat će iskoristiti za promovisanje naših investicija i turističkog potencijala Tivta, ali i stvaranje konkretne platforme za buduće bratimljenje naše opštine sa odabranim kineskim gradom.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA