ODRŽAN PETI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA AKCIONOG PLANA ZA MLADE U OPŠTINI TIVAT

05 jun 2015

Tema petog sastanka Radne grupe za izradu nacrta Akcionog plana za mlade u opštini Tivat je bila prezentacija „Istraživanja potreba mladih u opštini Tivat“. Istraživanje se sprovelo na teritoriji Tivta do 15 maja 2015. Tim su činili koordinatorka mr Darka Ognjanović, Snežana Kršikapa, pedagogica i Ivona Jokanović Vukajlović,sociološkinja. Istražiavnjem su obuhvaćene institucije u gradu učenici SMŠ od prvog do četvrtog razreda, učenici OŠ “Drago Milović” deveti razred, aktivisti Omladinskog kluba Tivat, profesori i učenici u Muzičkoj školi Tivat, zaposleni u Domu zdravlja, članovi Udruženja egipćana i članovi sportskih klubova. Istraživanje je trajalo do 15 maja 2015. Nakon popunjavanja struktuiranog upitnika za istraživanje, pristupilo se obradi analizi podataka. Na kraju članovi Tima prezentovali su rezultate Istraživanja Radnoj grupi. Ova prezentacija biće sastavni dio Akcionog plana. Nakon prezentacije dogovoreni su sledeći koraci i podijeljeni zadaci kako bi se konačni nacrt finalizovao i dao na Javnu raspravu.

post slika