22.07.2014. POZIV br. 23/14

23 jul 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 23/14

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova na izgradnji objekata za potrebe službe zaštite - detaljnije