28.07.2014. POZIV br. 24/14

29 jul 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 24/14

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera za odlaganje otpada- detaljnije