22.08.2011 POZIV br. 47/11

22 aug 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 47/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji Doma kulture u Đuraševićima - detaljnije