27.08.2010 POZIV br. 24/10

27 aug 2010

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat  objavljuje:

POZIV br. 24/10

Na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lične opreme za potrebe Službe zaštite Tivat - detaljnije