28.03.2014. POZIV br. 14/14

03 apr 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 14/14

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji objekta za potrebe Službe zaštite - detaljnije