29.11.2012 POZIV br. 69/12

12 dec 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 69/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dva motorna vozila (putnička) za potrebe Opštine Tivat  -  detaljnije