30.10.2012 POZIV br. 63/12

05 nov 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 63/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavka stolarije za objekat sportske dvorane "Župa" u skladu sa tehničkom specifikacijom. -  detaljnije