6. SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT

08 maj 2013

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat  28.04.2013 održala je 6. sjednicu.
Na sjednici su razmotrene i analizirane do sada realizovane aktivnosti  Komisije, i utvrđene smjernice i zaduženja za naredni period.
Treba nagalsiti da su u predhodnom periodu  ponovljeni javni pozivi za predlaganje novih kandidata za članove Komisije iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave I lokanim medijima, I da Komisija za sada svoj rad obavlja u tročlanom sastavu.
Kao buduće aktivnosti Komisije, osim konstantnog  prikupljanja I kompletiranja dokumetacije o zaposlenima na koje se odnose odredbe  Etičkog kodeksa, predviđene su radionice  posvećene edukaciji kako zapsolenih tako I građana/ki  Tivta vezano za pojam etike I etičkog postupanja u radu.
Prva takva radonica održaće se 1. juna u saradnji sa Dječijim  Savezom  Tivat I predstavnicima đačkog Parlamenta Osnovne škole “Drago Milović” Tivta, nakon čega će osnovci prisustvovati diskusiji koja će se na istu temu organizovati za građane/ke I  lokalne slžbenike I namještenike na koje se Kodeks odnosi.
Cilj je prije svega upoznati građane/ke od najnižeg uzrasta sa tim  kakvo ponašanje imaju pravo da zahtijevaju i očekuju od zaposlenih, kako bi doprinijeli izgradnji povjerenja građana/ki u lokalnu vlast i javne službe. U direktnoj komunikaciji sa zaposlenima u organima loklane uprave građani/ke će kroz diskusiju i postavljena pitanja dobiti odgovor koji su to standardi  u ponašanju kojih bi trebalo da se pridržavaju zaposleni i da li ih se i u kolikoj mjeri  pridržavaju (na primjer moralni integritet, pravičnost, odgovornost, profesionalnost, efikasnost, efektivnost, objektivnost, nepristrasnost,politička neutralnost, poštovanje različitih uvjerenja i vrijednosti svih članova zajednice).

Članica komisije
Tanja Bakalbašić