AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 23 – AKTIVNOSTI OPŠTINE

23 okt 2014

 

OPERATIVNI DOKUMENT ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U OBLASTIMA OD POSEBNOG RIZIKA – dalje


AKCIONI PLAN – dalje


OBAVEZE LOKALNE SAMOUPRAVE U AKCIONOM PLANU – dalje


IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU MJERA IZ AKCIONOG PLANA – dalje