PREDAVANJA O VRŠNJAČKOM NASILJU U ŠKOLAMA

23 okt 2014

Vršnjačko nasilje je, na žalost, postala redovna pojava među djecom i adolescentima, i to je tema o kojoj se sve više priča u tivatskim školama. U poslednje četiri godine u Kancelariji za prevenciju bilo je prijava od strane kako učenika tako i roditelja  ali se radilo o pojedinačnim slučajevima koji su rješavani u saradnji sa nastavnicima, roditeljima i djecom.

Međutim, poslednjih mjeseci učestali su slučajevi nasilja i to putem fizičkog akta, verbalnog uznemiravanja ili pak nekih suptilnijih metoda kao što je npr manipulacija.Ono što je pojačano jeste udruživanje preko FB i objavljivanje slika sa uznemiravajućim sadržajima kao što su sredstva kojima se mogu nanijeti fizičke  povrede.Iz tih  razloga u saradnji sa nastavnicima u OŠ Drago Milović na časova odjeljenske zajednice u VII ,VIII i IX razredu održana su predavanja koje je vodila koordinatorka Kancelarije mr Darka Ognjanović ,koja je ukazala ne samo na vidove nasilja ,posledice već se indirektno obratila i djeci i mladima koji u školskoj zajednici prepoznati kao nasilnici ili kao žrtve. Takođe je bilo riječi i o rečniku mržnje na društvenim mrezima a koje se odnose na predrasude i diskriminaciju prema određenim grupama.Ovo predavanje održano je u 12 odjeljenja a  učestvovalo je 300 učenika.Podijeljeni su flajeri i uspostavljena je ne samo saradnja već i povjerenje između koordinatorke i učenika ,a  napravljen je i izvještaj o stanju u školi  na osnovu njihovih diskusija ,informacija i predloga i koji će biti prioslijeđen pedagoškoj službi , policiji i Centru za socijalni rad koji sa Kancelarijom imaju potpisan memorandum o saradnji.

 

post slika