Aktivnosti – 2012

03 apr 2013
 • ZAVRŠEN HUMANITARNI NOVOGODIŠNJI BAZAR „DAN OTVORENOG SRCA“ - dalje        SLIKE
 • OBILJEŽEN SVJETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE - dalje 
 • ZAVRŠENA GLAVNA RASPRAVA ZA NACRT LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE TIVAT - dalje 
 • KURS SAMOODBRANE ZA ŽENE –OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - dalje         SLIKE 
 • OPŠTINA TIVAT U KAMPANJI ”NAĐI VREMENA DA BUDEŠ TATA” SA ODJELJENJEM ZA RODNU RAVNOPRAVNOST CG - dalje 
 • PRVA GENERACIJA VRŠNJAČKIH EDUKATORA USPJEŠNO ZAVRŠILA OBUKU - dalje        SLIKE 
 • PREDSTAVNICA OPŠTINE TIVAT NA RADIONICI O ZABRANI DISKRIMINACIJE - dalje 
 • DAN BEZ AUTOMOBILA - dalje   SLIKE 
 • OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I PITANJA MLADIH PROSLAVILA MEĐUNARODNI DAN MLADIH- detaljnije 
 • OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA MLADE PROSLAVLJA MEĐUNARODNI DAN MLADIH- detaljnije 
 • OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I NEZAKONITOG PROMETA DROGAMA OBILJEŽILA RADNO - detaljnije 
 • OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I PITANJA MLADIH TIVAT OBILJEŽILA EVROPSKI DAN INFORMISANJA MLADIH POSTAVLJANJEM INFO TABLI U ŠKOLAMA - detaljnije 
 • SARADNJA SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE DOMA ZDRAVLJA I OPŠTINSKE KANCELARIJE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI - detaljnije 
 • Dan Zdravlja - detaljnije   SLIKE 
 • PREZENTACIJA RADA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI SAVJETU RODITELJA  SMŠ  „MLADOST“ - detaljnije 
 • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ADP-ZID - detaljnije 
 • NOVOGODIŠNJI HUMANITARNI BAZAR "DAN OTVORENOG SRCA"  -  detaljnije 
 •  KAMPANJA AIDS "DOĆI DO NULE" - detaljnije 
 • KAMPANJA "POMOZIMO IM DA NAUČE NEŠTO DRUGO"  -  detaljnije 
 • PROMOCIJA LPAM-a "IGRE BEZ GRANICA" - detaljnije 
 • ISTRAŽIVANJE "IDETIFIKACIJA I DEFINISANJE POTREBA MLADIH" - prezentacija 
 • RADNI SASTANCI GRUPE ZA IZRADU NACRTA LPAM-a  -  detaljnije  
 • KAMPANJA U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA "RADI NA TOME - PUŠENJE UBIJA"  -  detaljnije 
 • OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV DROGE - Detaljnije  
 • KONCERT  »PREVENCIJA – TIVAT« - Detaljnije  
 • KANCELARIJA ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE-ZAPISNIK SA KOMISIJE ZA NAJBOLJI RAD LOGO - Detaljnije 
 • GODIŠNJICA RADA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE I PITANJA MLADIH - Detaljnije 
 • OBILJEŽAVANJE „MJESECA ZDRAVLJA ZA ZDRAV ŽIVOT“ -Detaljnije 
 • ZAPISNIK SA KOMISIJE ZA NAJBOLJI RAD LOGO - PDF  
 • KANCELARIJU ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE POSJETILI SU UČENICI OŠ "DRAGO MILOVIĆ" - SLIKE 
 • OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE I PITANJA MLADIH RASPISUJE KONKURS ZA IDEJNO RIJEŠENJE LOGA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE I PITANJA MLADIHPDF
 • KAMPANJA POD NAZIVOM „ZAŠTITI LJUBAV“ POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV AIDS - Detaljnije