Otvorene ideje za Crnu Goru – Transparentnost i odgovornost

01 apr 2013

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i NVO DigitalizujMe organizuju takmičenje „Transparentnost i odgovornost“  u okviru projekta „Otvorene ideje za Crnu Goru“, a podršku ovom projektu pružila je i Opština Tivat.
 Takmičenje se zasniva na dvije teme. Tema Vlada 2.0 odnosi se na ideje o tome kako iskoristiti moć tehnologije da bi građani-aktivisti uticali na poštovanje zakona i rješavanje problema, to jest da bi podstakli Vladu i javne ustanove da rade u službi građana. U okviru teme Građanin 2.0 očekuju se ideje o tome kako da se iskoristi moć tehnologija (internet, mobilna tehnologija) za poboljšanje kvaliteta života u našem društvu.
U drugoj fazi biće organizovano takmičenje u kom će timovi sastavljeni od programera, dizajnera i aktivista imati priliku da predstave svoja rješenja za probleme identifikovane u prvoj fazi projekta. Timovi sa najboljim rješenjima će imati priliku da osvoje vrijedne nagrade.
Svim zainteresovanim građanima  Tivta za učešće na ovom takmičenju, Opština Tivat će pružiti potrebnu logističku podršku, u vidu prostorija i opreme potrebne za rad na aplikacijama i stručnog mentorstva od strane zaposlenih u lokalnoj upravi. Takođe, Opština će omogućiti unapređenje i funkcionisanje web aplikacije najbolje plasiranog tima iz Tivta.
Krajnji rok za prijavu takmičara je 28. april.
Više informacija o projektu na sajtu  www.otvoreneideje.me