Aktivnosti Opštine Tivat na inicijativi izgradnje novog objekta škole na Župi

16 jun 2023

Duže od dvije godine, Opština Tivat svim nadležnim institucijama Crne Gore, počev od Vlade i Kabineta premijera, Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva prosvjete, pa sve do Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog državnog arhitekte, pokušava ukazati na hitnost rješavanja problema nepostojanja dodatnog školskog objekta u Tivtu. U objekte školstva u Tivtu ne ulaže se decenijama, a već sada dotrajali objekti dvije osnovne škole rade u tri smjene, primajući trostruko više đaka u odnosu na predviđen broj. Čini se uzaludnom i spremnost Opštine da iznese dio finansijskog tereta izgradnje novog objekta, ali i da prođe kroz kompleksnu proceduru obezbjeđivanja nove lokacije za tu namjenu. Na svakom koraku su prepreke, a svi apeli neuslišeni.

Opština Tivat predložila je da se urbanistička parcela UP5 u obuhvatu Državne Studije Lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ (na terenu u pitanju je prostor između Sportske dvorane „Župa“ i magistralnog puta), površine oko 9000m2, prenamijeni za ove potrebe, budući da je njena aktuelna namjena shodno Prostorno-urbanističkom planu mješovita i manjim dijelom predviđena za saobraćajnu infrastrukturu i gradsko zelenilo. Shodno planskim dokumentima moguća je prenamjena u „površine za školstvo i socijalnu zaštitu“. Objekat izgrađen na ovoj parceli bio bi bruto građevinske površine 5300m2, a primao bi više od 600 djece u jednoj smjeni.

Na Izmjenama i dopunama DSL 22-23 radi se već više od dvije godine, ali Savjet za reviziju je po četvrti put dao negativno mišljenje čime se onemogućava dalja procedura usvajanja planskog dokumenta, a koja bi u konačnom dovela do toga da se izvrši prenamjena ovog prostora, da Opština Tivat otkupi dio privatnog zemljišta na ovoj lokaciji i da krene u dalje korake ka projektnoj dokumentaciji i izgradnji škole.

U međuvremenu je na inicijativu Opštine Tivat održano preko dvadeset sastanaka sa brojnim institucijama, ministarstvima, obrađivačima planskog dokumenta, Savjetom za reviziju, a sve kako bi se problem prevazišao. Već za ponedjeljak zakazan je još jedan sastanak u nizu.

Za jul ove godine planiran je početak radova na izgradnji novog objekta škole „Branko Brinić“. Opština Tivat je ponijela teret iznalaženja rješenja za privremen smještaja đaka i djece koja pohađaju vrtić u ovom objektu. Apelovalo se na Ministarstvo prosvjete da pomogne u ovom dijelu. Nijesu reagovali.

Tivat se suočava i sa problemom prebukiranosti vrtićkih kapaciteta, pa je uprava predškolske ustanove u Tivtu primorana da se snalazi i dovija. Na prava tivatskih đaka i predškolaca državni organi su nijemi. Zato Opština Tivat i ovim putem apeluje na sve relevantne subjekte da se aktivno i predano uključe u rješavanje ovog problema. Ulaganje u objekte školstva, bolji uslovi za rad đaka, djece predškolskog uzrasta i nastavnog osoblja  moraju postati prioritet ovog društva.

post slika

Galerija