Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim upravama

17 nov 2011

Dana 11.11.2011. godine u hotelu „Crna Gora“ u Podgorici, održana je prezentacija dokumenta „Analiza funkcija i kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinskim upravama“ koji je pripremljen od strane konsultantskog tima UNDP-a u Crnoj Gori.


Dokument je pripremljen u sklopu IPA 2010 projekta “Podrška lokalnim samoupravama za sprovođenje Nacionalne trening strategije i dodjelu grantova opštinama” kojim upravlja delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a na osnovu istraživanja i niza konsultativnih razgovora koje su konsultanti obavili sa relevantnim predstavnicima opština. Dokument pored analize stanja sadrži i mnoge preporuke za poboljšanje kvaliteta upravljanja ljudskim resursima, a samim tim i za jačanje administrativnih kapaciteta, u svakoj crnogorskoj opštini pojedinačno, kao i preporuke „krovnim“ institucijama na nacionalnom nivou za sprovođenje reformi u oblasti upravljanja ljudskim resursima kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, Uprava za kadrove Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore.

Prezentaciji su, pored visokih predstavnika Delegacije EU i UNDP-a u Crnoj Gori, Uprave za kadrove Crne Gore, Zajednice opština Crne Gore, predstavnika svih crnogorskih opština, prisustvovali i predstavnici opštine Tivat - Glavna administratorka Jovanka Laličić i Samostalni savjetnik II za upravljanje kadrovima Goran Božović.