Arhiva – lokacija 8

29 jan 2013

Stavovi obrađivača po primjedbama DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica za lokaciju br.8-PDF

Odluka o izmjenama DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica za lokaciju br.8 - PDF

Programski zadatak za izradu izmjene DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica za lokaciju br.8- PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene za izmjenama DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica za lokaciju br.8 - PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica za lok. br 8 - PDF

NACRT DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica lokacija br 8