ČAS NA SOLILIMA

06 okt 2015

Opština Tivat i Knightsbridge škola, u saradnji sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice, u utorak 06. oktobra sa početkom u 9:45 časova, organizovali su čas u prirodi za grupu učenika ove škole. Ornitolozi iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica upoznali su učenike sa značajem Solila, vrstama flore i faune koje se mogu naći u ovom zaštićenom prirodnom dobru, sa posebni osvrtom na ornitofaunu, kao i metodama i tehnikama posmatranja ptica i važnosti očuvanja njihovih staništa. Na ornitološkoj stazi, kao i na osmatračnicama, koristeći durbin i dvogled, kao i priručnik za određivanje vrsta, učenici su uz pomoć ornitologa posmatrali ptice i dolazili do zaključka koje vrste su ugledali.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

37

post slika