Bazna stanica “KO09 Seljanovo” – “Mtel” d.o.o.

25 nov 2013

Rješenje – saglasnost na elaborat  - dalje


Obavještenje - dalje

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje


Obavještenje - potreba procjene uticaja - dalje

Rješenje - dalje


Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje