Bazna stanica “KO09 Seljanovo” – “Mtel” d.o.o.

25 nov 2013

Rješenje – saglasnost na elaborat  – dalje


Obavještenje – dalje

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje


Obavještenje – potreba procjene uticaja – dalje

Rješenje – dalje


Obavještenje – dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje