BIOGRAFIJA – Jela Mrdak

10 okt 2016

Jela Mrdak, diplomirani ekonomista,  rođena  u Bijelom Polju,  osnovnu i srednju školu završila je u Bijelom Polju, nakon čega je, 2005. godine, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Magistrant je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Specijalizira Finansijsku forenziku/forenzičku reviziju na Institutu sertifikovanih Računovođa i revizora.

Svoj radni angažman započela je u AD  “Crnagoracoop” (2005-2006), nakon čega stiče licencu brokera i radi  kao Broker u AD Market broker (2007-2010), trgovanje HOV na berzi. U periodu  (2008-2011) je član Odbora direktora dobrovoljnog penzionog fonda AD  “Market invest”. Koordinirala je i sprovela uspješno nekoliko projekata (tačnije tri) u opštini Bijelo Polje (2011-2012) koji su se sproveli kroz Program efikasnog upravljanja i Projekat ekonomskog razvoja u Crnoj Gori - višegodišnji programi koje je  finansirala američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) i implementirala East-West Management Institute (EWMI) i CHF International (CHF).  Nakon poslova na tržištu kapitala prelazi u javni sektor, na mjesto savjetnice predsjednika opštine za budžetska i finansijska pitanja ( 2010-2012), a zatim stiče sertifikat internog revizora za javni sektor, i obavlja poslove Rukovoditeljke Službe za internu reviziju u opštini Bijelo Polje u periodu od (2012-2015). U tom periodu je obavljala poslove interne revizije i za Opštinu Mojkovac i opštu bolnicu u Bijelom Polju po sporazumu uz saglasnost Ministarstva finansija. Bila je koordinator za sprovodjenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Bijelo Polje (2013-2014), trenutno je , od 2017. godine i koordinator Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat. Menadzer integriteta je u opštini Tivat od aprila 2016. godine do septembra 2018. 2012. godine studijski boravak na Malti sa predstavnicima evropske komisije i Ministarstva finansija Crne Gore radi uspostavljanja interne revizije u javnom sektoru Crne Gore. Učesnik je  vise međunarodnih konferencija, na kojima je imala zapažena izlaganja. Održala vise predavanja od kojih je jedno na temu “ Finansijsko upravljanje i kontrola – upravljanje rizicima u skladu sa medjunarodnim standardima” održano u Podgorici.

Na funkciji rukovoditeljke Službe za unutrašnju reviziju u opštini Tivat se nalazi od decembra 2015. godine.  Živi i radi u Tivtu.

post slika