BIOGRAFIJA – Jovanka Laličić

24 jun 2016

Jovanka Laličić rođena je 17.01.1957. godine u Kotoru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici jula 1979. godine. Prvo radno angažovanje nakon završenog fakulteta bilo je u Radio Tivtu kao novinar. Nakon nepuna dva mjeseca rada u Radio Tivtu, od 15.08.1979. godine do 20.07.1986. godine, radi na poslovima pravnog referenta, a posljednje tri godine na mjestu direktora Obnove. Od 21.07.1986. godine u Opštini Tivat radi na poslovima savjetnika za imovinsko pravna pitanja, potom kao inspektor rada, a nakon toga kao savjetnik za promet nepokretnosti i prava u opštinskoj Upravi prihoda. Od 01.06.1992. do 31.12.1996. radi na poslovima direktora ekspoziture Uprave prihoda kao republičkog organa. Od 31.12.1996. godine do 2004. godine (u dva mandata) Jovanka Laličić radi na poslovima sekretara Skupštine opštine, a od 2004. godine na poslovima savjetnika predsjednika opštine. Na ovu poziciju imenovana je rješenjem predsjednika opštine broj 0101-299 od 26.04.2004. godine. Za glavnu administratorku Opštine Tivat imenovana je od strane predsjednika opštine, a uz saglasnost Skupštine opštine Tivat 2011. godine.

post slika