Yahting servis Laguna d.o.o. – održavanje glisera

24 jun 2016

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje

Izvještaj o javnoj raspravi - dalje


Obavještenje - dalje

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje


Obavještenje - dalje

Rješenje - dalje


Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje - dalje