BIOGRAFIJA – Rita Mitrović

17 okt 2016

Rita Mitrović v.d.direktorka Direkcije za imovinu i zastupanje u Opštini Tivat, rođena je

1960. godine u Kotoru . Osnovnu školu završila je u Tivtu, Gimnaziju u Kotoru, a Pravni fakultet u Beogradu.

Radu u organima lokalne uprave prethodilo je radno iskustvo sticano u MUP-u –Ispostava Tivat i u Direkciji za nekretnine – PJ Tivat.

Sa porodicom živi i radi u Tivtu.

post slika