BUDŽET OPŠTINE TIVAT

07 jun 2013

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/JUN 2019 – PDF

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/MART 2019 – PDF

 

  BUDŽET ZA 2019. GOD.

 

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period od 01.01. do 30.06.2019.godine. – detaljnije

Odluka o izmjeni i dopuni budžeta Opštine Tivat za 2019.godinu- dalje

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2018.godinu – dalje

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu – detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu – PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu – PDF

 

BUDŽET ZA 2018. GOD.

 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata 2018 – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu – dalje


BUDŽET ZA 2017. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2017.godine  – dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada politickih subjekata 2017 – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2017 godinu – dalje


BUDŽET ZA 2016. GOD.

Odluka o završnom računu budzeta Opštine Tivat za 2016  godinu – PDF

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu – detaljnije

Odluka o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu – detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu – dalje


BUDŽET ZA 2015. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015. godinu – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2015 godinu – dalje

Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.06.2015. godine – dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 23.09.2015. godine – dalje


BUDŽET ZA 2014. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2014. godinu  – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2014 godinu – dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.06.2014 godine – dalje

IInformacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.09.2014. godine  – dalje


 BUDŽET ZA 2013. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2013 godinu – detaljnije

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01 – 30.09 2013 godine – dalje


 BUDŽET ZA 2012. GOD.

Izvještaj o izvršenoj reviziji prijedloga završnog računa budžeta opštine Tivat za 2012. godinu – dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2012. godinu, sa izvještajem o reviziji – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2012 godinu – detaljnije


BUDŽET ZA 2011. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2011.g – PDF

Bilans budžeta (po kontima) odobreni u periodu od 01.01.2011 do 30.09.2011 – PDF

Realizacija prihoda za period od 01.01.2011 do 30.09.2011 – PDF

Budžet Opštine Tivat za 2011 godinu – detaljnije (PDF)


BUDŽET ZA 2010. GOD.

Izvještaj o reviziji Završnog računa opštine Tivat za 2010. godinu – PDF

Izvještaj nezavisnog revizora o završnom računu budžeta Opštine – WORD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2010 godinu – WORD

Budžet Opštine Tivat za 2010 godinu – detaljnije (PDF) 


 BUDŽET ZA 2009. GOD.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o budžetu Opštine Tivat za 2009 godinu – detaljnije

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2009. godinuWORD 

Budžet Opštine Tivat za 2009.godinu- detaljnije (PDF) 


BUDŽET ZA 2008. GOD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2008. godinu – WORD

Budžet Opštine Tivat za 2008.godinu-detaljnije (PDF) 


BUDŽET ZA 2007. GOD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2007.godinu-detaljnije (WORD)