BUDŽET OPŠTINE TIVAT

07 jun 2013

- KVARTALNI IZVJEŠTAJ - JANUAR/JUN 2019 - PDF

- KVARTALNI IZVJEŠTAJ - JANUAR/MART 2019 - PDF

 

  BUDŽET ZA 2019. GOD.

 

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period od 01.01. do 30.06.2019.godine. - detaljnije

Odluka o izmjeni i dopuni budžeta Opštine Tivat za 2019.godinu- dalje

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2018.godinu - dalje

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu - detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu - PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu - PDF

 

BUDŽET ZA 2018. GOD.

 

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata 2018 - dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu - dalje


BUDŽET ZA 2017. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2017.godine  - dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada politickih subjekata 2017 - dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2017 godinu - dalje


BUDŽET ZA 2016. GOD.

Odluka o završnom računu budzeta Opštine Tivat za 2016  godinu - PDF

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu - detaljnije

Odluka o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu - detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu - dalje


BUDŽET ZA 2015. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015. godinu - dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2015 godinu - dalje

Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. - 30.06.2015. godine - dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. - 23.09.2015. godine - dalje


BUDŽET ZA 2014. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2014. godinu  - dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2014 godinu - dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. - 30.06.2014 godine - dalje

IInformacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. - 30.09.2014. godine  dalje


 BUDŽET ZA 2013. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2013. godinu - dalje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Tivat za 2013. godinu - dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2013 godinu - detaljnije

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01 – 30.09 2013 godine - dalje


 BUDŽET ZA 2012. GOD.

Izvještaj o izvršenoj reviziji prijedloga završnog računa budžeta opštine Tivat za 2012. godinu - dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2012. godinu, sa izvještajem o reviziji - dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2012 godinu - detaljnije


BUDŽET ZA 2011. GOD.

Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2011.g - PDF

Bilans budžeta (po kontima) odobreni u periodu od 01.01.2011 do 30.09.2011 - PDF

Realizacija prihoda za period od 01.01.2011 do 30.09.2011 - PDF

Budžet Opštine Tivat za 2011 godinu - detaljnije (PDF)


BUDŽET ZA 2010. GOD.

Izvještaj o reviziji Završnog računa opštine Tivat za 2010. godinu - PDF

Izvještaj nezavisnog revizora o završnom računu budžeta Opštine - WORD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2010 godinu - WORD

Budžet Opštine Tivat za 2010 godinu - detaljnije (PDF) 


 BUDŽET ZA 2009. GOD.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o budžetu Opštine Tivat za 2009 godinu - detaljnije

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2009. godinu - WORD 

Budžet Opštine Tivat za 2009.godinu- detaljnije (PDF) 


BUDŽET ZA 2008. GOD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2008. godinu - WORD

Budžet Opštine Tivat za 2008.godinu-detaljnije (PDF) 


BUDŽET ZA 2007. GOD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2007.godinu-detaljnije (WORD)