Deal4EU: održana radionica o studijskim posjetama u okviru projekta

12 sep 2022

U multimedialnoj sali Opštine Tivat sinoć je održana radionica o studijskim posjetama mladih Omladinskog tima Tivat, u okviru projekta Deal4EU.

Član Omladinskog tima Mirko Karadžić putovao je u Holandiju, gdje se upoznao sa mogućnostima koje pruža korišćenje i adaptacija starih, napuštenih prostora u svrhu rada ekoloških organizacija, te sa primjerom upotrebe reciklažne plastike za pravljenje protetičkih pomagala od strane članova ekoloških nevladinih organizacija. Imao je priliku i da nauči o upotrebi solarnih panela za pokretanje riječnog prevoza, kao i da se upozna sa mladima i njihovim aktivnostima na temu ekologije u Holandiji. Deana Purović je putovala u Kipar, a prisutne je upoznala sa principom rada postrojenja na biogas, mogućnostima koje pruža razvoj ekološke strategije grada u sinergiji sa omladinskim politikama. Predstavila je aktivosti realizovane od strane partnera na temu ličnog doprinosa mladih predstavnika projekta Deal4EU zaštiti životne sredine.

Nakon prezentacija, članovi Omladinskog tima Tivat razgovarali su o ekološkim i drugim aktivnostima u narednom periodu, kao i akcijama posvećenim povećanju članstva ove organizacije.

Projekat DEAL4EU ima za cilj da širi “Zeleni sporazum” među mladima, unaprijedi svijest o ekološkim i klimatskim pitanjima, kao i znanje o ulozi evropskih građana u Green Deal-u i stvori sinergiju među evropskim teritorijama i građanima kako bi zaštitili, očuvali i unaprijedili prirodni kapital EU i zaštitili zdravlje i dobrobit građana od rizika i uticaja vezanih za životnu sredinu.

Tokom realizacije ovog dvogodišnjeg projekta, biće organizovano 8 tematskih međunarodnih skupova u Katralu (Španija), Berlinu (Nemačka), Novom Mestu (Slovenija), Athienou (Kipar), Leuvardenu (Holandija), Sofiji (Bugarska), Tivtu (Crna Gora) i Romi (Italija) . Ključni učesnici su mladi građani sa svake ciljne teritorije, koji će raditi sa stručnjacima (tj. akademskim profesorima, blogerima, novinarima, itd.) kako bi se upoznali sa ekološkim politikama i strategijama EU i učestvovali u građanskom životu, te postali evropski ambasadori o zelenim strategijama u svom rodnom gradu. DEAL4EU ima za cilj da direktno uključi 400 i indirektno 20.000 učesnika.

post slika