DEAL4EU: Predstavnici Opštine Tivat na međunarodnom događaju na Kipru

06 jul 2022

Predstavnice opštine Tivat, boravile su krajem protekle sedmice u gradu Athieneou na Kipru na dvodnevnom događaju u okviru projekta “DEAL4EU: Youth ambassators for European Green Deal”, koji se realizuje u sklopu programa “Evropa za građane “.

Predstavnica Omladinskog tima opštine Tivat, Dejana Purović, učestvovala je u aktivnostima projekta koje su kreirane kako bi mladi bolje sagledali ulogu koju pojedinac može da ima u izgradnji zelenije budućnosti. U menadžerskim aktivnostima projekta učestvovala je koordinatorka Ivona Petrović. Tokom prvog dana, učesnici su upoznati od strane predsjednika Opštine Athineou sa aktivnostima koje oni kao lokalna uprava preduzimaju na temu zelenih politika i ispunjavanja ciljeva Zelenog sporazuma. Kako su tradicionalne vještine i zanati u skladu sa održivim razvojem, predstavljena je proizvodnja sira hallumi-a, a zatim i aktivnosti eko škola i vrtića. U nastavku su organizovane kreativne radionice namjenjene mladima i prenošenju poruka Zelenog sporazuma. Drugog dana je organizovana posjeta elektrani koja radi na bio masu i snabdijeva električnom energijom susjednu farmu domaćih životinja. Nakon posjete, uslijedila je i prezentacija aktivnosti na lokalnom novou, kao i finalizacija izvještaja o do sada postignutim rezultatima.

Projekat DEAL4EU ima cilj da širi Zeleni sporazum (Green Deal) među mladima, unaprijedi svijest o ekološkim i klimatskim pitanjima, unaprijedi znanje o ulozi evropskih građana u Green Deal-u i stvori sinergiju među evropskim teritorijama i građanima kako bi zaštitili, očuvali i unaprijedili prirodni kapital EU i zaštitili zdravlje i dobrobit građana od rizika i uticaja vezanih za životnu sredinu. DEAL4EU je mreža od 8 različitih evropskih gradova kojima je cilj promocija vrijednosti, ciljeva i politika Green Deal-a među mladima kako bi ih učinili zelenim ambasadorima na svojim teritorijama.

Tokom realizacije ovog dvogodišnjeg projekta, biće organizovano 8 tematskih međunarodnih skupova u Katralu (Španija), Berlinu (Nemačka), Novom Mestu (Slovenija), Athienou (Kipar), Leuvardenu (Holandija), Sofiji (Bugarska), Tivtu (Crna Gora) i Romi (Italija) . Ključni učesnici su mladi građani sa svake ciljne teritorije, koji će raditi sa stručnjacima (tj. akademskim profesorima, blogerima, novinarima, itd.) kako bi se upoznali sa ekološkim politikama i strategijama EU i učestvovali u građanskom životu, te da postanu evropski ambasadori o zelenim strategijama u svom rodnom gradu. DEAL4EU ima za cilj da direktno uključi 400 i indirektno 20.000 učesnika.

post slika