DECEMBAR 2017

05 dec 2017

 

- 29.12.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_"TAJETI KOMERC" D.O.O. - br. 0101-464-973

- 29.12.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_"UNA" D.O.O. - br. 0101-464-970

- 29.12.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_"FIKO II" D.O.O. - br. 0101-464-972

- 28.12.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_ATLAS BANKA AD - br. 0101-464-969

- 28.12.2017 - Ugovor o izvođenju radova_"GKM" d.o.o. - br. 1902-404-60/12

- 28.12.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_"SDS COMPANY" D.O.O. - br. 0101-464-967

- 28.12.2017 - Ugovor o zakupu poslovnog prostora_Novović Žarko - br. 0101-464-968

- 28.12.2017 - Ugovor o izvođenju radova_"Incom" d.o.o. Podgorica - br. 0101-404-860/9

- 25.12.2017 - Ugovor o izvođenju radova_"CEMA" d.o.o. - br. 0101-404-916/9

- 21.12.2017 - Ugovor o pružanju usluga_"Geotechnics, Projects & Consulting" - br. 0101-404-826/5

- 21.12.2017 - Ugovor o izvođenju radova_"CEMA" d.o.o. - br. 0101-404-861/8

- 20.12.2017 - Sporazum između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Opštine Tivat - br. 0101-002-923/1

- 18.12.2017 - Ugovor o pružanju usluga_"GKM" d.o.o. - br. 0101-404-861/8

- 13.12.2017 - Ugovor o održavanju informacionog sistema "Hermes" - br. 0101-051-917

- 11.12.2017 - Ugovor o izvođenju radova_"Roaming Montenegro" d.o.o - br. 1902-404-58/12

- 11.12.2017 - Ugovor_Vesna Knežević - br. 0702-444-4/137-1

- 08.12.2017 - Ugovor_John Stephen - br. 0702-444-4/138-1

- 08.12.2017 - Ugovor_Gral d.o.o. i Radio Bergam - br. 0702-444-4/130-1

- 07.12.2017 - Ugovor za pružanje usluga_Sienersys d.o.o. - br. 1902-404-57/6

- 05.12.2017 - Ugovor o kupoprodaji_Samardžić Rajko - br. 0101-050-7/43-5

- 05.12.2017 - Ugovor o kupoprodaji_Samardžić Rajko - br. 0101-050-7/43-4

- 06.12.2017 - Ugovor_Đuro i Tonći Pean - br. 0702-444-4/118-2

- 06.12.2017 - Ugovor_Jelena Milošević - br. 0702-444-4/136-1