KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKE NAGRADE OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU

05 dec 2017

Opština Tivat u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija za 2016/17. godinu, dodjeljuje studentsku nagradu kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju - dalje

OBRAZAC ZA PRIJAVU - PDF