Delegacija Crvenog krsta kod Predsjednika opštine

26 nov 2015

Povodom 71 godišnjice oslobođenja grada, dana Crvenog krsta Crne Gore i jubileja 140 godina od osnivanja Crvenog krsta Crne Gore, Predsjednik opštine Ivan Novosel i Glavna administratorka Jovanka Laličić primili su zvaničnu delegaciju Opštinske organizacije Crvenog krsta Tivat. U delegaciji su bili Predsjednica OOCK Snežana Kršikapa, sekretar OOCK Duško Božović, Predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi Pavle Čelanović, najaktivniji davalac krvi Pane Đermanović koji je 116 puta dao krv, doktorica Jadranka Kašćelan Reković instruktor prve pomoći, rukovodioci mladih crvenokrstaša Anastasija Ilić i Luka Radnjić i geronto domaćica Marijetka Petrović.

DSC04112U dužem i srdačnom razgovoru predstavnici Crvenog krsta su upoznali Predsjednika opštine sa brojnim i uspješnim aktivnostima ove organizacije. Pri tom su posebno istakli da je prije godinu dao počeo sa radom Omladinski klub, da je ekipa prve pomoći na državnom takmičenju osvojila II mjesto, da već sjutra startuje nova sabirna akcija u megamarketu Laković za prikupljanje hrane, da se pruža pomoć starima njih 18 kroz poseban program Crvenog krsta. Vrši se redovna distribucija polovne odjeće i odjeće prikupljene kroz posebne kontejnere za ove namjene i kroz prikupljanje u prostorijama Crvenog krsta. Posebno su istakli da se već deset godina kroz poseban program „geronto službe“ koje finansira opština pruža pomoć starijim osobama i da trenutno usluge ove službe koristi 6o starijih osoba među kojima ima i nepokretnih. Predstavnici dobrovoljnih davalaca krvi su upoznali prisutne sa nekim od sistemskih pitanja koja nijesu riješena kada je u pitanju dobrovoljno davalaštvo krvi, kao što je pitanje priznavanja u penzijski staž dana koje dobrovoljni davaoci koriste kao slobodne po osnovu donirane krvi. Inicijativa u pravcu izmjene Zakona u tom pravcu pokrenuće OOCK Tivat a pomoći će je i nadležni opštinski organi preko ZOCG.
Dr Kašćelan Reković je izrazila svoje veliko zadovoljstvo stepenom entuzijazma, predanosti, ozbiljnosti i energije koju su mladi crvenokrstaši pokazali u sticanju i prezentiranju znanja iz prve pomoći, kao i stepenom zalaganja mlađih inbstruktora Nevene Božović i Petra Miloševića. Zadovoljstvo je, istakla je ono što se ta mladost okuplja oko jedne divne i humane ideje umjesto da svoje slobodno vrijeme provode na ulici. O aktivnostima Kluba mladih govorili su Anastasija i Luka a o aktivnostima geronto službe geronto domaćica Marijetka Petrović.
Neskriveno zadovoljstvo svim ovim aktivnostima Crvenog krsta iskazao je i Predsjednik opštine Ivan Novosel koji je pri tom istakao da i pomoć opštine neće izostati kada su u pitanju aktivnosti ove organizacije. Nastavlja se sa finansiranjem iz budžeta programa geronto domaćica, do kraja godine će se završiti izbor projektanta za novi višenamjneski i savremeni objekat na lokaciji Crvenog krsta. On će između ostalog biti namijenjen za potrebe Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama i za potrebe Crvenog krsta. Istakao je spremnost opštine da finansira publikaciju koju priprema Crveni krst na temu humanosti i misije ove organizacije. Inicirao je povremene sastanke predstavnika OOCK, Centra za socijalni rad i nadležnih organa lokalne uprave kako bi se razmijenili podaci o licima koja koriste pomoć od sva tri pobrojana subjekta i kako bi se razmijenile informacije o aktivnostima, koje se kada je u pitanju socijalna oblast i humanost na djelu često prepliću. Zaželio je predstavnicima Crvenog krsta puno uspjeha u daljem radu.

 

post slika