Detaljni urbanistički plan Donja Lastva

06 jan 2011

TEXT - dalje

 

GRAFIKA :

POSTOJEĆE STANJE:

1.Topografsko-katastarska podloga sa prikazom granice plana - dalje

2.Izvod iz PUP-a-teritorijalna planska podjela prostora - dalje

3.Izvod iz PUP-a-plan detaljne namjene povrsina - dalje

4.Izvod iz PUP-a-mreze infrastrukturnih sistema - dalje

5.Analiza postojeceg stanja-namjena povrsina - dalje

6.Analiza postojeceg stanja-fizicke strukture - dalje

7.Analiza postojeceg stanja-valorizacija - dalje

8.Analiza postojeceg stanja-vlasnistvo - dalje

9.Analiza postojeceg stanja-hidrotehnicka infrastruktura - dalje

10.Analiza postojeceg stanja-elektroenergetska infrastruktura - dalje

11.Analiza postojeceg stanja-telekomunikaciona infrastruktura - dalje

12.Analiza postojeceg stanja-stecene urbanisticke obaveze - dalje

12a.Analiza postojeceg stanja-anketni zahtjevi - dalje

PLANIRANO STANJE:

13.Plan namjene povrsina - dalje

14.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije - dalje

14.a.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije - dalje

15.Plan parcelacije, regulacije i UTU - dalje

16.Smjernice za sprovodjenje plana - dalje

17.Plan hidrotehnicke infrastrukture - dalje

18.Plan elektroenergetske infrastrukture - dalje

19.Plan telekomunikacione infrastrukture - dalje

20.Plan zelenih i ostalih povrsina - dalje


ARHIVA