Detaljni urbanistički plan Gradiošnica

14 okt 2010

SEPARAT za DUP Gradiošnicu - dalje

DUP Gradiosnica - naslovna - PDF
DUP Gradiosnica - usvojen plan 2011 oktobar - PDF
Odluka gradiosnica - downlaod
Izvjestaj sa javne rasprave - stavovi obradjivaca - PDF
Prilozi plana - downlaod
Strateska procjena uticaja - downlaod

 

Graficki prilozi plana:

- 01-PODLOGA - PDF
- 02 IZVOD IZ PUP-a - PDF
- 03 POSTOJECE STANJE-NAMJENA - PDF
- 04 PLAN NAMJENE POVRSINA - PDF
- 05 PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE - PDF
- 06 PLAN SAOBRACAJA - PDF
- 07 PLAN ZELENIH POVRSINA - PDF
- 08 PLAN HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE - PDF
- 09 PLAN ELEKTRO INFRASTRUKTURE - PDF
- 10 PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE - PDF
- 11 SINHRON PLAN - PDF
 

Nacrt detaljnog urbanističkog plana Gradiošnica - dalje

Izmjena programskog zadatka za izradu DUP-a Gradiošnica - PDF  

Dluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog Urbanističkog plana Gradiošnica – PDF

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Odluka o prestanku važenja odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Tivta za područje Gradiošnice – PDF

Odluka o potrebi izradeStrateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za detaljni urbanistički plan Gradiošnica PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Skica - PDF