Detaljni urbanistički plan Radovići

14 okt 2010

 

Odluka DUP  Radovići  -  downlaod

Odgovor na primjedbe i sugestije sa javne rasprave  -  PDF

DUP Radovići - usvojen plan(dokumentacija)  -  downlaod

Grafički prikaz:

- 01 Topografsko-katastarski plan sa granicom plana - PDF
- 02a Izvod iz PUP-a-02a - PDF
- 02b Izvod iz DUP-a-02b - PDF
- 03 Izvod iz PUPa-podrucja koje plan obuhvata i kontaktnog podrucja - PDF
- 04 Inzenjersko-geoloske i seizmicke karakteristike terena - PDF
- 05 Stanje fizickih struktura i namjene povrsina - PDF
- 06 Plan namjene povrsina - PDF
- 07 Plan mjera uslova i rezima zastite - PDF
- 08 Plan saobracajne infrstrukture - PDF
- 09  Plan parcelacije nivelacije i regulacije - PDF
- 09a  Plan parcelacije nivelacije i regulacije i tacke - PDF
- 10 Plan zelenih i slobodnih povrsina - PDF
- 11 Plan hidrotehnicke infrstrukture - PDF
- 12 Plan elektroenergetske infrstrukture - PDF
- 13 Plan telekomunikacione infrstrukture - PDF
- 14 Sintezni plan infrastrukture - PDF
 
 

Izmjene programskog zadatka za izradu izmjene i dopuna DUP-a Radovići - PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog Urbanističkog plana Radovići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Radovića - PDF

Skica - PDF

Nacrt izmjene i dopune detaljnog urbanistickog plana Radovici - PDF