Detaljni urbanistički plan Radovići

14 okt 2010

 

Odluka DUP  Radovići  –  downlaod

Odgovor na primjedbe i sugestije sa javne rasprave  –  PDF

DUP Radovići – usvojen plan(dokumentacija)  –  downlaod

Grafički prikaz:

– 01 Topografsko-katastarski plan sa granicom plana – PDF
– 02a Izvod iz PUP-a-02a – PDF
– 02b Izvod iz DUP-a-02b – PDF
– 03 Izvod iz PUPa-podrucja koje plan obuhvata i kontaktnog podrucja – PDF
– 04 Inzenjersko-geoloske i seizmicke karakteristike terena – PDF
– 05 Stanje fizickih struktura i namjene povrsina – PDF
– 06 Plan namjene povrsina – PDF
– 07 Plan mjera uslova i rezima zastite – PDF
– 08 Plan saobracajne infrstrukture – PDF
– 09  Plan parcelacije nivelacije i regulacije – PDF
– 09a  Plan parcelacije nivelacije i regulacije i tacke – PDF
– 10 Plan zelenih i slobodnih povrsina – PDF
– 11 Plan hidrotehnicke infrstrukture – PDF
– 12 Plan elektroenergetske infrstrukture – PDF
– 13 Plan telekomunikacione infrstrukture – PDF
– 14 Sintezni plan infrastrukture – PDF
 
 

Izmjene programskog zadatka za izradu izmjene i dopuna DUP-a Radovići – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog Urbanističkog plana Radovići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Radovića – PDF

Skica – PDF

Nacrt izmjene i dopune detaljnog urbanistickog plana Radovici – PDF