POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Direkcija za imovinu i zastupanje

07 feb 2014
 • Zakon o državnoj imovini ( „Sl.list CG“br.21/09, 40/11)
 • Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“br.44/10)
 • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl.list CG“br.20/04)
 • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera („Sl.list RCG“br.8/99, 31/00, 14/03, 59/03)
 • Uredba o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“, br.13/10)
 • Uputstvo o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", br.47/11)
 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04, 75/05, 13/06, „Sl.list CG“ br.88/09, 3/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14, 3/16)
 • Zakon o eksproprijaciji ( „Sl.list RCG“br.55/00, 12/02, 28/06, „Sl.list CG“br.21/08, 30/17)
 • Zakon o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list CG“br.19/09)
 • Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ br. 29/07 ; „Sl.list CG“br.73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“br.44/12, 30/17)
 • Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Sl.list RCG”, br. 21/04, 49/07, 60/07, “Sl.list CG”, br. 12/07, 73/10, 30/17)
 • Zakon o putevima („Sl.list RCG“br.42/04 „Sl.list CG“ 21/09, 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11)
 • Zakon o morskom dobru („Sl.list RCG“br.14/92, 59/92, 27/94 „Sl.list CG“br.51/08, 21/09, 73/10, 40/11)
 • Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/17)
 • Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl.list CG“ br. 41/16)
 • Zakon o upravnom postupku („Sl. list CG“ br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17)
 • Zakon o upravnom sporu („Sl.list CG“br.54/16)
 • Zakon o parničnom postupku („Sl.list RCG“br. 22/04, 28/05, 76/06, “Sl. list CG”, br. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17)
 • Zakon o vanparničnom postupku („Sl.list RCG“br.27/06, “Sl. list CG”, br. 73/10, 20/15)
 • Zakon o izvršenju i obezbjeđenju  („Sl.list CG“br.36/11, 28/14, 20/15, 22/17)