DOBRA VIJEST ZA GRAĐANE TIVTA, POSTROJENJE ZA PRERADU OTPADNIH VODA POČELO SA PROBNIM RADOM

12 maj 2016

Priključenjem na distributivnu mrežu preko trafostanice Vodacom, stekli su se neophodni uslovi za početak probnog rada Postrojenja za preradu otpadnih voda za Tivat i Kotor. Probni rad je započet u utorak, 10.05. i tokom njega testirat će se svi parametri značajni za budući rad Postrojenja. Dobijanjem neophodnih vrijednosti parametara i dozvola za rad , Postrojenje će započeti sa regularnim radom. Sve otpadne vode koje dolaze iz pravca Tivta i Kotora prolaze kroz Postrojenje i već od juče kvalitet vode koje se ispušta u zalivu Trašte je bolji i svakog dana će se popravljati do dostizanja kvaliteta otpadnih voda predviđenog radom Postrojenja.

Želim da obavjestim građane Krtola i ostale korisnike dijela puta koji je prekopan u cilju postavljanje elektro kabla, da će svi radovi na asfaltiranju te dionice biti završeni do 25.05.16. god.

Menadžer Opštine
Zoran Petranović

post slika