DODJELA DIPLOMA ZA POLAZNIKE/CE KURSA INFORMATIČKOG OPISMENJAVANJA

28 jun 2017

Polaznicima kursa informatičkog opismenjavanja za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – područne jedinice Tivat, danas (srijeda, 28. jun) su Multimedijalnoj sali Opštine Tivat uručeni sertifikati. Besplatan kurs nastao je kao plod saradnje Opštine Tivat - Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti i Centra za obrazovanje i trening (ZOPT), a pohađao ga je 21 polaznik. Kurs je trajao dva mjeseca nakon čega su polaznici, polagali završni ispit i dobili sertifikate. Među polaznicima bila je i jedna osoba sa invaliditetom, sa kojom se radilo po posebnom programu.

Prisutne je pozdravila mr Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, i osvrnula se na uspješnu saradnju koju Opština Tivat ima sa Centrom za obrazovanje i trening. Nikčević je istakla da Opština Tivat nastavlja sa praksom pružanja podrške u obrazovanju odraslih, a shodno zahtjevima tržišta rada. „U savremenom društvu informatička pismenost predstavlja bitan segment ličnog, profesionalnog i društvenog života. Namjera nam je da u narednom periodu realizujemo niz obuka koje će biti od koristi, prije svega licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ali i drugim strukturama građana Tivta.“
Prisutnima se obratila i mr poslovne psihologije, Tatjana Raković, koordinatorka obrazovanja u ZOPT-u koja je čestitatala polaznicima kursa i zahvalila se Opštini Tivat na podršci.

zopt 2

post slika