Dodjela stipendija

07 sep 2010

CRNA GORA

OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za upravu i

društvene djelatnosti

Broj: 0406 – 839

Tivat, 06.09.2010. godine

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

 

Opština Tivat dodjeljuje mjesečnu stipendiju u iznosu od 60% minimalne cijene rada u Republici Crnoj Gori redovnim studentima viših i visokih škola koji su prethodnu godinu studija završili sa srednjom ocjenom  od 8,50 do 10 i koji imaju prebivalište na području opštine Tivat.

Formular za podnošenje zahtjeva je dostupan na sajtu Opštine Tivat, «www.opstinativat.com» i u Gradjanskom birou – pisarnici, gdje se dokumenti i predaju i to:

                1. Zahtjev,

                2. Potvrda o studiranju – (upis u narednu godinu),

                3. Uvjerenje o položenim ispitima prethodne godine studija                                                                          (srednja ocjena),

                4. Potvrda o prebivalištu – (fotokopija lične karte).

 

                Zahtjevi se primaju do 01.novembra 2010.g.

Sekretar

Bosiljka Radonjić,dipl.pravnik